IMG_0272
Skal vi sætte musikken ind i legen?

Juhuu

FAQ

Hvornår på året skal projektet afvikles?

Projektet er baseret på at foregå udendørs, og det er derfor mest hensigtsmæsigt at det foregår i den varmere og tørrer del af året. Det vil sige perioden maj til september er mest oplagt.

Hvornår på dagen foregår det?

Skemaet for de 5 sessioner planlægges i samarbejde med de implicerede institutioner, så der opnåes den bedst mulige integration i børnehavens hverdag. Projektet er baseret på at Kristian kan nå 2 institutioner om dagen.

Hver session varer typisk 1-1,5 time på legepladsen og foregår ca hver anden dag. Det har indtil videre passet med at Kristian har været på legepladsen enten om formiddagen (fx kl 9.30-11) eller eftermiddagen (fx kl 12.30-14). De præcise tidspunkter tilpasses børnehavens program.

For at skabe variation har projektet skiftet mellem eftermiddage og formiddage. Se eksemplet herunder.

Eksempel på skema for DML

Hvordan skal vores pædagoger indgå?

Den Musikalske Legeplads er i udgangspunktet en uformel aktivitet som tiltrækker de børn som har lyst til at deltage. Det betyder også at antallet af aktive børn kan variere en del i løbet af sessionen.

Det anbefales at børnene pædagogerne har snakket med børnene om at Kristian kommer inden, så de er klar over at der sker noget særligt. Det anbefales også at en eller flere pædagoger er lidt med på sidelinjen – især i starten af en session og især de første par dage. Når der er opstået en kultur omkring projektet kan det være mere selvkørende.

Det forventes i øvrigt at pædagogerne løser de evt konflikter og grædende børn som er på legepladsen, da Kristian ikke både kan være musikalsk nærværende og omsorgsperson på samme tid.

Hvorfor er det en 'uformel' aktivitet?

Børnenes deltagelse i Den Musikalske Legeplads er baseret på lyst nærmere en pligt. Kristians sang og musik er et tilbud på legepladsen, som børnene kan tage imod eller lade være.

Men deltagelse kan ske på flere planer. Nogle gange sidder der fx. børn i baggrunden som synger med på sangene mens de leger i sandkassen. Nogle børn er måske med i 10 minutter, andre i den fulde 1,5 time.

Den Musikalske Legeplads er baseret på lyst fordi dynamikken, flowet og intensiteten imellem børnene og Kristian er i fokus. Det optimale er derfor børn som af egen nysgerrighed og lyst drages af aktiviteten – og frit kan gå til og fra som de vil.

Måden hvorpå Den Musikalske Legeplads udspiller sig i netop jeres børnehave skal altid være foregår i en løbende dialog og evaluering med det pædagogiske personale. Og der har således også været gode erfaringer med at bryde formen og fx samle en bestemt gruppe af børnene og lave det som særskilt aktivitet for dem.

Hvem laver ansøgningen til huskunstnerordningen?

Når aftalen med institutionen er indgået, står Kristian for at udarbejdet en ansøgning til Huskunstnerordningen. Ansøgningen godkendes af institutionerne inden afsendelse.

Hvilke sange bliver der brugt?

Den Musikalske Legeplads er baseret på at Kristian improvisere sange og rammer frem på stedet. Derfor bliver der næsten kun lavet nye sange – som bliver børnenes, børnehavens og legepladsens helt egne sange.

Nogle sange har større gentagelseskvalitet end andre, og Kristian forsøger at huske de bedste sange og gentage dem igen de følgende dage.

Kristian bærer derfor også en lille mikrofon som optager under hele forløbet, så han kan gå hjem og genopfriske sangene før næste session.

Får vi en CD med sangene?

Det kan aftales med Kristian at der bliver lavet en CD med legepladsens bedste sange og evt et lille nodehæfte.

Denne ydelse skal aftales med Kristian separat og prisen forhandles med Kristian inden projektet starter.

Eksempel på CD udgivet på Souncloud

Får vi en node med sangene?

Det kan aftales med Kristian at der bliver lavet en CD med legepladsens bedste sange og evt et lille nodehæfte.

Denne ydelse skal aftales med Kristian separat og prisen forhandles med Kristian inden projektet starter.

Eksempel på nodehæfte: